Facebook Retargeting: Η εξέλιξη της διαφήμισης στο μεγάλο κοινωνικό δίκτυο
Facebook Graph Search: not impressed

Twitter Secrets

 

Είχα την ευκαιρία να διαβάσω σήμερα το βιβλίο της γνωστής ελληνίδας twitterer Ηλέκτρας Αστέρη (@Electra_Asteri) Twitter Secrets.

Και μόνο η ύπαρξη του βιβλίου ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Στην Ελλάδα η βιβλιογραφία για τα social media είναι σχεδόν ανύπαρκτη και δεδομένου ότι το microblogging δεν απολαμβάνει στη χώρα μας την απήχηση που έχει στο εξωτερικό, δεν περίμενα ότι κάποιος θα έμπαινε στον κόπο να γράψει ένα βιβλίο αποκλειστικά για το Twitter.


Μια δεύτερη, ακόμη πιο ευχάριστη, έκπληξη ήταν το περιεχόμενο του Twitter Secrets. Το να είσαι πολύ καλός σε κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορείς να γράψεις γι' αυτό. Ευτυχώς όμως η Ηλέκτρα δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Διατηρώντας έναν πολύ προσωπικό τόνο εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα θα θέλαμε να γνωρίζουμε για το δεύτερο δημοφιλέστερο social media network στον κόσμο.

Από εισαγωγικές πληροφορίες μέχρι μικρά και μεγαλύτερα μυστικά, το Twitter Secrets ανταποκρίνεται πλήρως σε όσα περιμένει κανείς από αυτό. Να μάθει τον κόσμο του Twitter εύκολα, γρήγορα και κυρίως να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να δώσει ώθηση στο account του.

Φυσικά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η ανάγνωση ενός βιβλίου δεν αρκεί για να γίνει κάποιος επιτυχημένος τουιτεράς. Οφείλει να ακολουθήσει όσα θα διαβάσει, να πειραματιστεί, να κάνει λάθη και να ξαναπροσπαθήσει. Το βιβλίο της Ηλέκτρας όμως θα του εξασφαλίσει ότι αυτή η πορεία θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, αποτελεσματική και κυρίως ευχάριστη.

Twitter Secrets Cover
Ακόμη δηλαδή και για κάποιον που το αντικείμενο του είναι τα social media όπως ο υπογράφων, το βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική συγκέντρωση από best practises που ποτέ δεν χάνεις όταν τα διαβάζεις ακόμη και όταν τα γνωρίζεις.

Έχοντας διευκρινίσει ότι πρόκειται για πολύ καλή δουλειά, δεν μπόρεσα να μην παρατηρήσω και κάποιες ελλείψεις οι οποίες ελπίζω ότι θα διορθωθούν στην επόμενη έκδοση του βιβλίου. Ελλείψεις που δεν μειώνουν βέβαια την αξία του αλλά οι οποίες νιώθω ότι θα βοηθούσαν περισσότερο τον αναγνώστη να αξιοποιήσει το Twitter.

Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν η πρόχειρη αναφορά στην πλατφόρμα Hootsuite. Δεδομένων των δυνατοτήτων της πραγματικά ξαφνιάστηκα που την είδα να αναφέρεται έτσι φευγαλέα. Είχα την εντύπωση ότι δεν υπάρχει σοβαρός twitterer που να μην τη χρησιμοποιεί φανατικά αλλά μάλλον έκανα λάθος!

Το δεύτερο που με ξάφνιασε ήταν ότι η Ηλέκτρα δεν γράφει τίποτα για την υπηρεσία commun.it που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για όσους χρησιμοποιούν συστηματικά το Twitter. To commun.it σου επιτρέπει να έχεις μια πολύ καλή εποπτεία της κίνησης του λογαριασμού σου, των ατόμων που σε ακολουθούν, κάνουν RT τα tweets σου και γενικώς του πώς συμπεριφέρεται η κοινότητα των ανθρώπων στην οποία απευθύνεσαι.

Τέλος οφείλω να σχολιάσω την αναφορά της Ηλέκτρας στη σύνδεση του Twitter με το Instagram η οποία πλέον είναι άκρως προβληματική. Αν και προφανώς το συγκεκριμένο κομμάτι θα γράφτηκε πριν τα “σπάσουν” οι δύο υπηρεσίες, νομίζω ότι στο e-book τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια σχετική διόρθωση. Επιπλέον θα μου άρεσε να δω οδηγίες για πώς θα μπορούσα να λύσει το πρόβλημα. Π.χ. κάνοντας χρήση του iftt (http://www.mediabistro.com/alltwitter/share-instagram-on-twitter-ifttt_b32533) ή ό,τι άλλο έκρινε κατάλληλο η συγγραφέας.

Twitter Secrets Back
Παρά αυτές τις μικρές ελλείψεις όμως, όπως ήδη σχολίασα το βιβλίο Twitter Secrets είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε οποιονδήποτε ασχολείται είτε πολύ είτε λίγο με τα social media και συνεπώς το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ένα κατατοπιστικότατο δείγμα του βιβλίου και αν θέλετε να το αγοράσετε κοστίζει μόνο 7 ευρώ τα οποία αξίζει και με το παραπάνω!

Follow me, Like me or Add me to your circles

   Follow me on TwitterLike me on Facebook
Add me

Creative Commons License ask2use.com: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής

Τα κείμενα αυτού του blog χορηγούνται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κείμενα του blog οπουδήποτε επιθυμείτε και με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια και χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφής η αναφορά της πηγής και ότι το κείμενο θα παραμείνει ακέραιο, χωρίς καμία προσθήκη, αλλαγή ή συντόμευση συμπεριλαμβανόμενης αυτής εδώ της σημείωσης.


Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)