Facebook do's and dont's
Τα links στα social media μπαγιατεύουν γρήγορα

Πέντε μύθοι για το social media marketing

 

Δεν ξέρω αν φταίμε όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με το social media marketing επειδή δεν αποσαφηνίζουμε επαρκώς κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν φταίνε οι ίδιοι οι μαρκετίστες ή οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν το μάρκετινγκ στα social media με επιπολαιότητα και δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή σε κάποια σοβαρά ζητήματα. Ούτε αν τελικά είναι υπεύθυνος ο συνήθης αποδιοπομπαίος τράγος τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι - που ως γνωστόν φταίνε για τα πάντα – οι οποίοι μεταφέρουν λάθος εντυπώσεις.

Γεγονός είναι πάντως ότι για το θέμα της προβολής και επικοινωνίας μέσω του κοινωνικού ιστού πιο πολλοί μύθοι ακούγονται παρά αλήθειες. Επειδή έχω κουραστεί να ακούω και να επαναλαμβάνω κάποια πράγματα, θα αναφερθώ εδώ στους πιο σημαντικούς. Για κάποιους από αυτούς έχω γράψει ξανά. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω ότι μια μικρή ανακεφαλαίωση θα μας βοηθήσει να βάλουμε το όλο ζήτημα σε μια σειρά.

 Μύθος 1ος : Το social media marketing είναι για όλους. Καταρχάς μπορεί το είδος της επιχείρησης σας ή του brand σας να μην ενδείκνυται για μια τέτοιου είδους προβολή. Αν εμπορεύεστε πολύ φθηνά commodities για παράδειγμα ή προϊόντα όπως πάνες ακράτειας ή κάτι που το αγοράζει κανείς μια φορά στα τρία χρόνια όπως χαλάκι εισόδου, δεν μπορώ να φανταστώ σε τι θα σας ωφελούσε να προβληθείτε στα  social media. Το αυτό και για αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο B2B. Αν και όλοι οι επαΐοντες λένε και ξαναλένε ότι το social media marketing είναι και για τις B2B επιχειρήσεις, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι, κατά κανόνα, αυτό δεν ισχύει. Για την Ελλάδα τουλάχιστον.

Μύθος 2ος :  Το social media marketing είναι δωρεάν. Έχω γράψει ολόκληρο post για το θέμα και την επόμενη φορά που θα ακούσω κάποιον να το λέει θα τον βάλω να φάει το iPhone του. Είναι πολύ πιο φθηνό, στοχευμένο και αποδοτικό από οποιαδήποτε άλλη μορφή προβολής (με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστά). Αυτό ναι. Δωρεάν όμως ΔΕΝ είναι.

Πέντε μύθοι για το social media marketing


Μύθος 3ος :  
Προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική παρουσία στον κοινωνικό ιστό αρκεί να μεταφέρουμε στο Facebook τα concept και την δουλειά που έχουμε ήδη αναπτύξει στα άλλα κανάλια επικοινωνίας. Αν έχετε τέτοιες αυταπάτες, καλή τύχη. Θα την χρειαστείτε. Το ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέργεια μεταξύ κάθε καναλιού που χρησιμοποιούμε είναι δεδομένο. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ από το απλό 'copy-paste' που έχουν κάποιοι άνθρωποι στο μυαλό τους. Στα social media όμως δεν μπορούμε να βομβαρδίσουμε τον χρήστη με το μήνυμα μας. Πρέπει να επιλέξει ο ίδιος να το λάβει. Επίσης λόγω της φύσης του μέσου, ο χρήστης δεν είναι πια παθητικός θεατής αλλά έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδράσει σε ό,τι βλέπει. Πράγμα που σημαίνει ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι πολύ διαφορετική.


Μύθος 4ος :  Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το ROI. Μεγάλη και πονεμένη ιστορία αυτό το ROI... Λοιπόν αν οι στόχοι έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και έχετε δώσει βάρος στο τι πρέπει να μετρηθεί και πώς, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Εξαρτάται βέβαια και από τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιήσετε. Δεδομένου όμως ότι το μαρκετινγκ στον κοινωνικό ιστό αποτελεί υποκατηγορία του digital marketing, γενικώς είναι πολύ πιο εύκολα και αξιόπιστα μετρήσιμο από οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιείτε.

Μύθος 5ος :  Όσο περισσότερους followers/μέλη στη Facebook Page σου έχεις, τόσο το καλύτερο. Αν πρόκειται για άτομα που έγιναν followers ή ήρθαν στη σελίδα σου επειδή τους ενδιαφέρει αυτό που έχεις να πεις, τότε ναι ισχύει. Αν ήρθαν επειδή έκανες κάποιον διαγωνισμό τύπου 'μπάτε σκύλοι αλέστε' ή πρόκειται για Twitter spammers τότε όχι απλώς δεν σε βοηθάνε καθόλου αλλά μάλλον σου κάνουν και ζημιά γιατί μειώνουν το Edgerank σου. 

Follow me, Like Me or Add me to your Circles

  Follow me on TwitterLike me on Facebook
Add me

Creative Commons License ask2use.com: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής

Τα κείμενα αυτού του blog χορηγούνται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κείμενα του blog οπουδήποτε επιθυμείτε και με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια και χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφής η αναφορά της πηγής και ότι το κείμενο θα παραμείνει ακέραιο, χωρίς καμία προσθήκη, αλλαγή ή συντόμευση συμπεριλαμβανόμενης αυτής εδώ της σημείωσης.


Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)